REGELS:

Algemene regels voor verkoop op rommelmarkten en hobbymarkten zijn geldig. Wapens kunnen uiteraard niet!
Je mag alleen verkopen als particulier zonder commercieel doel met 2dehandsmateriaal of als hobby gemaakte nieuwe items.
Je mag handelaar zijn en nieuwe producten verkopen, maar dan moet u zien dat u met alles in orde bent zoals bv. een ondernemingsnummer.
Iets naast of onder de tafels zetten zoals bv een kledingrek of extra dozen kan helaas niet, de ruimtes zijn optimaal benut voor tafellengtes.
Het is niet de bedoeling de doorgang smaller te maken of te versperren met artikels die buiten het tafeloppervlak komen.
Buiten kan je uiteraard wel kledingrekken enz zetten, daar kan u zelf uw indeling maken. Helaas kan de wagen hier niet tot bij de stand, gelieve hier rekening mee te houden.
Zorg voor uw eigen betalingsmodaliteiten bv. cash, payconiq, ... en zorg zeker voor voldoende wisselgeld.
Blijf ten allen tijde vriendelijk tegen medestandhouders en bezoekers.
Na reservatie en betaling is deze bindend, we kunnen geen terugbetaling bieden bij annulatie. Wel kan u eventueel vrienden of familie vragen
uw stand over te nemen, maar ook dat weten we dan graag ten laatste 3 weken vooraf. Indien u toch zou annuleren kunnen we altijd een verplaatsing
voorstellen naar een volgende editie met een kleine administratiekost (uiterlijk ook 3 weken vooraf).
Het weer of overmacht, zelfs door derden, kan geen aanleiding geven tot annulatie of kosteloze verplaatsing
U bent zelf verantwoordelijk voor alles wat u koopt/verkoopt, Cafe30+ kan nooit aansprakelijk gesteld worden, ook niet voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of schade!